etický list


občané vyhráli boj s úřednickým šimlem(ZPK) V loňském roce jsme Vám přinesli informaci o ohrožené populaci žab v Ústí nad Labem. Tyto žáby byly ohroženy nejen bezohlednými řidiči, ale mezi své likvidátory mohly započítat i úředníky Obvodního úřadu. Ti totiž již druhým rokem právě v období tahu žab (a následného páření) došli k závěru, že je zcela nezbytné vyčistit umělou vodní nádrž v centrálním parku. V loňském roce kvůli této činnosti místní populace téměř vyhynula. Letos se tak do laguny vrátila pouhá dvacítka žab.

Úřednický šimel se pokoušel kopat, kousat, ba co víc, choval se arogantně. Nakonec se nám však přeci jen podařilo jej zkrotit. Po měsících práce a zapojení občanů i médií se nám podařilo dosáhnout vítězství. Obvodní úřad konečně vzal v úvahu naše připomínky a v příštím roce se chystá udělat pro záchranu chráněných živočichů podstatně více než dosud. Dobrým začátkem je spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny na tomto problému. Doufejme. V každém případě jim na konci zimy raději připomeneme, že laguna by měla být na jaře napuštěna.

řekněme NE týrání zvířat


(BeBe) Pravděpodobně nikdo z nás nesouhlasí s týráním zvířat ve velkochovech. Jak tomu ale zabránit? Ekologické a ochranářské organizace se již léta pokoušejí dosáhnout zlepšení života hospodářských zvířat. Stále se však přesvědčujeme, že tento problém není záležitostí jednoho týdne, ale mnoha let, nebo spíš desítek let.
Přesto ale každý z nás může přispět svou trochou do mlýna. Každý máme tu moc říci ne špatným podmínkám velkochovů. Stejně jako při volbách máme právo zvolit toho, komu věříme, máme možnost zvolit si auto, které koupíme, vybíráme si kadeřníka a holiče, kterému dovolíme sáhnout do svých vlasů, stejně tak můžeme zvolit zda podpoříme či nepodpoříme týrání zvířat.

Že existují alternativní chovy, to není novinkou. Jaké jsou jejich přednosti, to jistě většinou víme. Kde ale produkty ekologického zemědělství koupit?
Touto otázkou jsme se zabývali. Rádi bychom Vám usnadnili přístup k produktům (nejen) ekologického zemědělství, k produktům u nichž je záruka, že nepochází od zvířat, jež jsou týrána.
                Zakládáme proto pro Vás BIOKLUB Etiky v chovech. Členství v BIOKLUBU je (do května 2003) bezplatné. Pouze nám pošlete vyplněný členský lístek spolu se svou případnou objednávkou biopotravin. Jako člen BIOKLUBU budete od nás dostávat nabídky biopotravin. Z nich si vyberete (nebo nevyberete) zboží, které Vám my obstaráme. Vy si jej u nás pouze vyzvednete (a zaplatíte J). Pokud nejste z Ústí nad Labem, pak Vám trvanlivé se zboží rádi zašleme (připočítat však budeme muset poštovné).
Svým členstvím v BIOKLUBU Etiky v chovech podpoříte činnost ekologických zemědělců, dobré životní podmínky zvířat a zároveň uděláte něco pro své zdraví.

Hlasujme svou peněženkou,
dejme jako spotřebitelé
najevo svůj názor
a řekněme NE
týrání hospodářských zvířat
ve velkochovech!


Projekt Bioklub byl podpořen nadací Partnerství.
Zde naleznete pokračování etického listu.