PŘÁTELÉ PŘÍRODY SI DĚLAJÍ
STAROSTI O ŽIVOT SLEPIC
(Ústecký deník, 13. 6. 2001)


Sběr podpisů pod novou petici požadující zrušení bateriových klecí v chovech nosnic zahájila sekce Přátel přírody Etika v chovech. "Cílem je nejen upozornit veřejnost a naše zákonodárce na nevhodné životní podmínky zvířat, která využíváme pro svou potřebu, ale i snaha o nápravu," řekla vedoucí sekce Zdenka Páleníková Králová s upozorněním, že sekce již podobnou kampaň, týkající se života zvířat ve velkochovech, zahájila před dvěma lety.
V nové podpisové kampani by rádi dosáhli počtu 10 000 signatářů. "Víme, že to není jednoduché, ale problém, na který petice upozorňuje, je natolik alarmující, že věříme v lidské svědomí," uvedla Páleníková a dodala, že bateriové chovy nosnic byly po dlouhodobém ověřování označeny za nevhodné z hlediska ochrany zvířat v důsledku způsobovaného utrpení i zdravotní újmy. Podle sekce má jedna slepice v bateriové kleci k dispozici plochu o velikosti asi tři čtvrtiny stránky papíru A4. Klece jsou umístěny v halách bez oken, v dlouhých řadách a uspořádány až po šesti nad sebou. Aby se zabránilo "zlozvykům" ve formě vytrhávání peří či kanibalismu, jejichž původní příčinou je přeplněný prostor, upalují se kuřatům zobáky. "Když se klecové chovy začaly zavádět, v každé kleci byla jedna slepice. Pak se přišlo na to, že se jich tam vejde víc, navíc se tím sníží výlohy," poznamenala Páleníková s tím, že nyní bývá v bateriové kleci 3 až 5 slepic. "Problém života zvířat ve velkochovech není záležitostí jen zvířat. Týká se to všech občanů, protože právě maso a další produkty z těchto zvířat konzumujeme," podotkla Páleníková.