JEZÍRKO ŽÁBÁM RADNICE NECHALA NAPUSTIT ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ
(Ústecký deník, 24. 4. 2002)


    Ještě o tři dny dříve, než slíbila, nechala radnice na Severní Terase napustit vodu do umělého jezírka ve zdejším parku. "Kvůli žábám, které se tady zdržují a pro něž by vyschlé dno znamenalo zkázu, jsme trochu vody do jezírka pustili už v průběhu údržby v sobotu," potvrdil včera tajemník radnice Petr Vlasák.
    Na urychlení prací na údržbu jezírka předtím apelovala Zdenka Páleníková z občanské společnosti Přátelé přírody. "Přístup radnice jsem přivítala, alespoň jedno nebezpečí pro žáby je zažehnáno. Ale hrozí jim i jiná, zrovna včera jsem na místě našla umírající ropuchu. Zřejmě ji někdo utloukl, protože poblíž ležel klacek," postěžovala si Páleníková.
Včera na jezírku ještě probíhaly dokončovací práce včetně instalace osvětlení vodotrysku. Ten bude napříště svítit každý večer od jedenadvaceti hodin do půlnoci. "Vodotrysk nebyl osvětlený už minimálně deset let. Protože jsme ale zjistili, že je park využívaná nejen ve dne, ale i večer, rozhodli jsme se osvětlení znovuzprovoznit," dodal Vlasák.