JEZÍRKO PRO ŽÁBY ZNAMENÁ PAST
(Ústecký deník, 18. 4. 2002)


Až dvacet tisíc žab by se nemuselo narodit, pokud vyschne umělé jezírko na Terase.
Jedním z míst, které v současné době velkou měrou ohrožují populaci zákonem chráněných ropuch, je uměle vybudovaná nádrž v parku na Severní Terase.
    Nádrž se po zimním vypuštění částečně zalila vodou díky tání sněhu a dešťovým srážkám, čehož před několika týdny využilo asi dvacet ropuch. Těm nyní nastalo období páření a kladení vajíček. Co však žáby nemohly vědět, bylo to, že kvůli jarní údržbě nádrže bude většina vody vypuštěna a zbytek bude vysychat.
Na výskyt žab v umělém jezírku upozornili místní úřad ústečtí ekologové."Předevčírem jsme tu udělali průzkum a nalezli osmnáct ropuch, z nichž dvě byly samičky. Nyní jsou v době páření. Již jsme upozornili radnici na Severní Terase, pokud by jezírko nebylo co nejdříve napuštěno, s největší pravděpodobností by ropuchy uhynuly," řekla Zdenka Páleníková z ekologického sdružení Přátelé přírody, podle kterého si pro vypuštění jezírka nevybral Úřad městského obvodu Severní Terasa (ÚMO) tu správnou dobu. "Jde o každý den, jezírko stále vysychá," upozornila Páleníková. Na úřade na Severní Terase prý apelovala v minulém týdnu na urychlení prací na údržbě, která probíhá čtrnáct dnů.
V případě, že by jezírko dospělo do fáze kompletího vysušení, bylo by zabito několik tisíc vajíček. Jedna samička ropuchy jich totiž během jarního páření naklade až dvanáct tisíc. Trpký osud by čekal také osmnáct ropuch, které by to k dalšímu vodnímu zdroji měly dva kilometry před desítky silnic, kde by s největší pravděpodobností podlehly pneumatikám automobilů.
Prosby ekologů o urychlení úprav na parkovém jezírku vyslyšel vedoucí úseku správy majetku ÚMO Severní Terasa Tomáš Jurek. "Po konzultaci s firmou, která úpravy provádí, by se mělo jezero začít napouštět již v úterý," řekl.
Nutno dodat, že v jezírku nyní zbývá doslova louže a záleží především na klimatických podmínkách, jestli do úterý vydrží či ne.